Search Hotels

Check-in date

Check-out date

Prava putnika u slučaju uskrate, otkaza ili kašnjenja leta

Uredbom 261/2004/EC (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonom o obveznim i stvarnim odnosima u zračnom prometu propisana su..
10 najimpozantnijih ljudskih ruku djela!

Koje su građevine toliko impozantne da bi se mogle svrstati među 10 naj naj na svijetu. Od Koloseja preka Partenona pa do piramida...
Počela je akcija Air Francea!

Francuski nacionalni avioprijevoznik Air France nudi akcijsku cijenu povratnih aviokarata. Naime, francuski avioprijevoznik je ponudio..