City Star


trainTarifna ponuda koja je namijenjena pojedinačnim putnicima i malim skupinama koji će u okviru dvosmjernog putovanja u Austriju, Crnu Goru, Češku, Makedoniju, Njemačku, Slovačku, Sloveniju, Srbiju i Švicarsku dio vikenda provesti na odredištu (dio vikenda koji se mora provesti na odredištu ovisi o odredišnoj zemlji/željeznici). Prijevozne karte za vagone 1. ili 2. razreda svih vrsta vlakova ispostavljaju se po cijenama koje su u mnogim slučajevima puno niže od redovitih cijena. Prvi odrasli putnik plaća tu sniženu cijenu, a svaki sljedeći pola te cijene.

Cijene provjerite
ovdje.